Siirry sisältöön

Tarkoituksena on aktivoida ja työllistää kaikki Suomeen saapuneet sekä Suomessa jo monia kymmeniä vuosia asuneet oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat.

Maahanmuuttajille opetetaan omalla äidinkielellään (kurdi, sorani, kurdi-kurmantsi, farsi, arabia, turkki, englanti, saksa, hollanti) suomalaisen työelämän arvoja, työnhakua ja työn etsimistä, minkä jälkeen maahanmuuttajat valmennetaan ja ohjataan töihin. 

Jokaiselle maahanmuuttajalle halutaan tarjota mahdollisuus kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan ohjaamalla ja opastamalla hänet juuri hänelle soveltuvaan työhön sekä auttaa omaa koulutustaan ja osaamistaan vastaavalla uralla etenemisessä.

Valmennus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille kielitaidosta ja koulutustaustasta riippumatta. Yrityksen tavoitteena on edistää asiakkaan hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla.